bn-herb.png
_0001_8.jpg
Opcje zaawansowane
Niedziela, 26-06-2022,   Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Zakończono rozbudowę drogi gminnej nr 109641L w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia
23.01.2019Karol Stęplowski1597
grafika
Powiązane galerie:

Uprzejmie informujemy, że wraz z końcem 2018 roku zakończono "Rozbudowę drogi gminnej nr 109641L w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia" (droga przy zakładzie przetwórstwa ziół KRAUTEX). Inwestycję zrealizowano w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Rozbudowa drogi gminnej nr 109641L w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia została wykonana na odcinku od km 0+075,00 do km 1+215,00. Rozbudowa drogi została wykonana w miejscu, w którym przebiegała dotychczasowa linia drogowa, wraz z niezbędnymi poszerzeniami. Szerokość jezdni wynosi 5,00 m oraz 3,50 m w terenie zabudowanym. Nawierzchnia drogi zostałą wykonana z betonu asfaltowego, szerokość poboczy umocnionych mieszanką kruszyw wynosi 1,00 m. W ramach zadania wykonano także zjazdy do pól i do posesji oraz zjazd publiczny prowadzący do zakładu przetwórstwa surowców zielarskich. Długość rozbudowanej drogi gminnej wynosi 1 140 m.

Zakres rozbudowy obejmował:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie umocnionych poboczy,

- budowa zjazdów na przyległe działki,

- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną.

Roboty budowlane wykonała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa

Koszt realizacji inwestycji: 954 231,55

Dotacja z budżetu państwa: 477 115,77 zł

Udział własny Gminy:         477 115,78 zł

Zakończona inwestycja stanowi kolejny etap wdrażania programu modernizacji i przebudowy dróg gminnych, który gmina sukcesywnie realizuje od kilku lat. Program zakłada wymianę  nawierzchni dróg gminnych z tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową (w miejscowościach, w których takiej nawierzchni najbardziej brakuje) oraz remonty już zdegradowanych nawierzchni asfaltowych. W ostatnich latach na terenie gminy wykonano ponad 20 km dróg w technologii asfaltowej w większości miejscowości gminnych. I tak w szczególności:

- w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 oraz wcześniejszych "Schetynówek" zrealizowano:

 • Rozbudowę drogi gminnej nr 109605L w Łopienniku Dolnym Kolonii - 3,2 km
 • Przebudowę mostu na rzece Łopa oraz drogi gminnej nr 110027L w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym (tzw. Buchta) - 0,5 km
 - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zrealizowano:
 • Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobryniów Kolonia - 0,7 km
 • Przebudowę drogi gminnej nr 109643L w miejscowości Żulin i Wola Żulińska - 2,1 km
 • Przebudowę drogi gminnej nr 109637Lw miejscowości Dobryniów - 1,7 km
- w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano:
 • Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopiennik Podleśny - 2,2 km
 • Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Olszanka - 0,9 km
 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zadań związanych z usuwaniem skutków erozji dna wąwozów lessowych wykonano:
 • Odbudowę drogi gminnej nr 109639L w miejscowości Krzywe - 0,4 km
 • Remont drogi powiatowej Nr 3120L w Majdanie Krzywskim (wspólnie w Powiatem krasnostawskim) - 0,9 km
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 3119L  w miejscowości Gliniska (wspólnie w Powiatem krasnostawskim) - 1,2 km
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia - 0,8 km
- ponadto we współpracy z Powiatem zrealizowano przebudowę dróg powiatowych:
 • Remont mostu i drogi dojazdowej do mostu w Borowicy - 1,4 km
 • Przebudowę drogi powiatowejnr 3122L Łopiennik Dolny – Żulin - Rejowiec - 1,4 km
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec, na odcinku Krzywe-Nowiny - 1,5 km
 • Przebudowę mostu na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej Nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu - inwestycja jeszcze w trakcie realizacji - 0,5 km.

Program modernizacji dróg gminnych zmierza do wymiany oraz utrzymania właściwego stanu technicznego nawierzchni asfaltowych w pozostałych miejscowościach i będzie realizowany w najbliższych latach. Już w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi gminnej biegnącej przez Olszankę (od drogi krajowej aż do drogi powiatowej w Krzywem). Cała droga o długości ok 4 km znalazła się bardzo wysoko na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie u Wojewody Lubelskiego i będzie zmodernizowana w 2019 roku w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4500269
«»