bn-herb.png
_0003_6.jpg
Opcje zaawansowane
Niedziela, 26-06-2022,   Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 109635L w miejscowości Olszanka
22.10.2019Karol Stęplowski921

Uprzejmie informujemy, że zakończono realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 109635L łączącej miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny z drogą krajową Nr 17. Inwestycja została zrealizowana została dzięki  dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy podpisanej z Wojewodą Lubelskim. Na ukończeniu są także roboty drogowe związane z przebudową mostu w ciągu drogi na Olszance i w najbliższych dniach zostanie udostępniony iten obiekt do uzytkowania. Modernizacja mostu także realizowana jest dzięki pozyskaniu doinansowania od Wojewody Lubelskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowe drogi zrealizowano na całym odcinku o długości przwie 4 km. Początek inwestycji zlokalizowano na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 17. Koniec trasy zlokalizowano w km 3+910 w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3117L. W zakres robót wchodziły następujące elementy podstawowe: oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczeń, oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika i peronów komunikacyjnych, wykonanie nawierzchni chodnika i peronów komunikacyjnych, wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ulepszenie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego, przebudowa istniejących zjazdów, wykonanie stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Parametry techniczno-użytkowe nowej drogi:

a) droga jednojezdniowa dwupasmowa dwukierunkowa,

b) długość przebudowywanej drogi gminnej 3 841 m,

c) podstawowa szerokość jezdni – 5,50 m,

d) szerokość poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej – 0,75 m,

e) długość chodnika m 40, szerokość chodnika m 2,00,

f) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

g) ilość nowych przejść dla pieszych szt. 1,

h) ilość przystanków komunikacji zbiorowej szt. 8,

i) ilość przystanków wyposażonych w perony szt. 6.

Wykonano także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi: Nr 109639L oraz 110091L. Wykonano przejście dla pieszych wyposażone w oznakowanie aktywne poprzez umieszczenie znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z pulsatorem oraz zostanie oświetlone - oświetlenie SSOD w obrębie przejścia dla pieszych.

Roboty budowlane wykonała firma: WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

Koszt realizacji inwestycji:     2 313 533,67

Dotacja z budżetu państwa:    1 156 766,00 zł

Udział własny Gminy:              1 156 767,67 zł

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4500362
«»