bn-herb.png
_0003_6.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Wydanie folderów promocyjno-informacyjnych Gminy Łopiennik Górny
09.12.2014Karol Stęplowski
grafika

Gmina Łopiennik Górny zrealizowała w 2014 roku projekt pt. „Wydanie folderów promocyjno-informacyjnych Gminy Łopiennik Górny” w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Realizacja projektu polegała na wydaniu dwóch rodzajów folderów promocyjnych:

  • folder pamiątkowy z okazji 100-lecia kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym - 500 szt.
  • folder promującego walory kulturowe i turystyczne gminy – 1 000 szt.

Głównym celem projektu była kreowanie pozytywnego wizerunku gminy poprzez promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz walorów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Łopiennik Górny wpływających  na jej rozpoznawalność oraz wzmocnienie potencjału miejscowego gminy przyczyniającego się do pokazania gminy  jako obszaru atrakcyjnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkańców i gości.

Foldery będą służyły do celów promocji Gminy Łopiennik Górny poprzez jego dystrybucję podczas ważniejszych imprez gminnych, targów, wystaw i spotkań promocyjnych. Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Lubelskiego nakład zostanie przekazany częściowo do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym, Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie, Biblioteki Publicznej Gminy, lokalnym stowarzyszeniom, parafiom oraz do siedziby LGD oraz do innych instytucji kultury i urzędów publicznych.

Wartość projektu – 15 855,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 9 920,00 zł.

FOLDER 100 LECIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

FOLDER PROMOCYJNY GMINY

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564552
«»