bn-herb.png
_0000_9.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka
14.12.2015Karol Stęplowski
grafika

W 2015 roku zakończono realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”. Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych
 • zakup 600 zestawów komputerowych dla uczestników projektu
 • zrealizowanie 60 szkoleń w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • przyłączenie 4 jednostek organizacyjnych do Internetu (w tym 2 szkół)
 • zrealizowanie kampanii informacyjno–promocyjnej.


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin. 

W ramach projektu wykonano następujące działania:

- wybudowano infrastrukturę sieci bezprzewodowej – 5 wież telekomunikacyjnych (wyposażonych w niezbędne urządzenia) wraz z systemem zarządzania siecią oraz monitoringiem

- zakupiono 600 zestawów komputerów i urządzeń abonenckich LTE dla odbiorców Internetu

- wyposażono w sprzęt komputerowy (59 zestawów) i bezpłatny Internet następujące jednostki:

 • Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - 16 stanowisk komputerowych
 • Publiczna Biblioteka Gminy Łopiennik Górny - 9 stanowisk komputerowych
 • Centrum Społeczno Kulturalnym w Gorzkowie - 10 stanowisk komputerowych
 • Gimnazjum w Żółkiewce - 24 stanowiska komputerowe

Osoby biorące udział w projekcie będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu przez najbliższe 5 lat.

Dostawcą Interentu oraz głównym wykonawcą sieci bezprzewodowej jest firma FUO Sp. z o.o..

Realizacja projektu możliwa była dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wnioskodawcami projektu były: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka. 

Całkowita wartość projektu wyniosła:             6 720 384,38 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania:           6 700 774,88 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564531
«»