bn-herb.png
_0007_2.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109643L ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻULIN I WOLA ŻULIŃSKA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3122L
03.02.2017Karol Stęplowski
grafika
Powiązane galerie:
grafika
Karol StęplowskiZdjęć: 7

Inwestycję pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109643L ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻULIN I WOLA ŻULIŃSKA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3122L” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ  operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Celem operacji była poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców miejscowości Żulin i Wola Żulińska.

Roboty wykonano na całym odcinku drogi, od km 0+000 do km 2+279 (z wyłączeniem odcinka od km 0+271,60 do km 0+431,80 – most na rzece Rejka, który wraz z przyległymi dojazdami jest w bardzo dobrym stanie technicznym). Zakres robót obejmował:

a) wycinkę zakrzaczeń i karczowanie pni,

b) wykonanie drogi dwukierunkowej z mijankami,

c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni na odcinku od km     0+000 do km 0+617 – 4,00 m, na pozostałym odcinku – 3,50 m, (na mijankach – 5,00 m),

d) wykonanie i umocnienie poboczy o szerokości poboczy 0,75 m.

W ramach porozumienia z Powiatem Krasnostawskim wykonano także przebudowę drogi powiatowejnr 3122L Łopiennik Dolny – Żulin - Rejowiec od km 9+435 do km 10+135. Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3122L obejmował wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną. Ten odcinek drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt realizacji wyniósł 307431,12 zł. i poniosły go wspólnie obydwa samorządy.

Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: WOD-BUD z Kraśnika.

Koszt wykonania robót wyniósł: 677 123,02

Udział własny Gminy Łopiennik Górny: 246 270,02 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020: 430 853,00 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564592
«»