bn-herb.png
_0000_9.jpg
Opcje zaawansowane
Niedziela, 6-12-2020,   Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych
20.04.2018Karol Stęplowski
grafika

Tytuł projektu:  „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”

Nazwa beneficjenta: Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

Partnerzy projektu: Gmina Chełm, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Ulan-Majorat,

                                Powiat Krasnostawski

Województwo: lubelskie, Powiaty: chełmski, krasnostawski, radzyński, świdnicki (lubelskie)

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 2.1. Cyfrowe Lubelskie

Wartość projektu: 7 460 874,00 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 497 829,76 PLN

Opis projektu

27 października 2017 r. Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego podpisała umowę
z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu partnerskiego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”, wspólnie z gminami: Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiatem Krasnostawskim, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 7 460 874,00 PLN. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 497 829,76 PLN, pozostały wkład własny w wysokości 1 963 044, 24  PLN zapewnią samorządy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez gminy Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiat Krasnostawski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego - interesantów ww. jednostek oraz ich kierownictw i pracowników.

W ramach projektu przewiduje się:

(1) modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych jednostek, w tym:

a. Modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych,

b. Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP dla planowanych e-usług ,

c. Integrację systemów dziedzinowych z EZD (system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją),

d. Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,

e. Modernizację i rozbudowa EZD- w tym integrację z ePUAP,

f. Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z jednostek,

g. Zakup i wdrożenie systemów do planowania i zarządzania budżetem oraz obsługi rady,

h. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oświatą,

i. Dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,

j. Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego,

k. niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych jednostkach zadania od pkt. a. do k. w różnym zakresie u poszczególnych partnerów (w tym prace instalacyjne w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie i Urzędzie Gminy Ulan-Majorat),

(2) uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej,

(3) zarządzanie projektem,

(4) działania promocyjne.

Wdrożenie usług planowane jest do końca I kwartału 2019 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3974872
«»