bn-herb.png
_0001_8.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Dobryniów Kolonia z drogą powiatową Nr 2120L
14.05.2018Karol Stęplowski
grafika

Operacja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel główny operacji: poprawa warunków życia i rozwoju społecznego mieszkańców gminy.

Wartość całkowita projektu: 274 267,74 zł

Wartość dofinansowania: 127 254,00 zł

Przedmiotowa droga przebiega przez miejscowość Dobryniów Kolonia, stanowi dojazd do istniejącej zabudowy. W ramach operacji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 0,733 km. Pozostały odcinek drogi zostanie wykonany ze środków własnych gminy po wygospodarowaniu oszczędności budżetowych przy realizacji pozostałych inwestycji.

W wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie parametrów technicznych i jakościowych drogi poprzez:

• wykonanie poszerzenia istniejącej drogi z mieszanki kruszywa niezwiązanego,

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

• regulację i umocnienie poboczy.

Projektowane parametry techniczno – użytkowe:

• droga jednopasmowa dwukierunkowa z mijankami,

• warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

• podstawowa szerokość jezdni – 3,50 m,

• szerokość jezdni na mijankach – 5,00 m,

• szerokość poboczy – 0,75 m,

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Realizacja operacji spowoduje skrócenie czasu dojazdu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla ludności lokalnej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564691
«»