bn-herb.png
_0006_3.jpg
Opcje zaawansowane
Czwartek, 6-10-2022,   Imieniny: Artura, Fryderyki, Petry
Przebudowa drogi gminnej Nr 109635L łączącej miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny z drogą krajową Nr 17
22.10.2019Karol Stęplowski

Przebudowa drogi gminnej Nr 109635L łączącej miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny z drogą krajową Nr 17 zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Początek inwestycji zlokalizowano na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 17. Koniec trasy zlokalizowano w km 3+910 w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3117L. W zakres robót wchodziły następujące elementy podstawowe: oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczeń, oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika i peronów komunikacyjnych, wykonanie nawierzchni chodnika i peronów komunikacyjnych, wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ulepszenie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego, przebudowa istniejących zjazdów, wykonanie stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Parametry techniczno-użytkowe nowej drogi:

a) droga jednojezdniowa dwupasmowa dwukierunkowa,

b) długość przebudowywanej drogi gminnej 3 841 m,

c) podstawowa szerokość jezdni – 5,50 m,

d) szerokość poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej – 0,75 m,

e) długość chodnika m 40, szerokość chodnika m 2,00,

f) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

g) ilość nowych przejść dla pieszych szt. 1,

h) ilość przystanków komunikacji zbiorowej szt. 8,

i) ilość przystanków wyposażonych w perony szt. 6.

Wykonano także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi: Nr 109639L oraz 110091L. Wykonano przejście dla pieszych wyposażone w oznakowanie aktywne poprzez umieszczenie znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z pulsatorem oraz zostanie oświetlone - oświetlenie SSOD w obrębie przejścia dla pieszych.

Roboty budowlane wykonała firma: WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

Koszt realizacji inwestycji:     2 313 533,67

Dotacja z budżetu państwa:    1 156 766,00 zł

Udział własny Gminy:            1 156 767,67 zł

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4653999
«»