bn-herb.png
_0001_8.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Łopiennik Górny
03.08.2012Urząd Gminy

Gmina Łopiennik Górny zrealizowała w okresie od lipca 2011r. do czerwca 2012r. projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  szkół podstawowych w Gminie Łopiennik Górny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Łopiennik Górny.

W projekcie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Łopiennik Górny:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żulinie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywem,

W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 odbywały się m.in. zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z przyrody.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematycznych.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematyczno – przyrodniczych.

Istotny element projektu stanowiło doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy.

Łączna wartość projektu wyniosła 110 995,29 zł, w całości sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564654
«»