bn-herb.png
_0004_5.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia
10.06.2014Urząd Gminy

W okresie lipiec-październik 2013 roku zrealizowano inwestycję pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia”. Zadanie wykonano przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków erozji dna wąwozów lessowych.

 

Przebudowany odcinek drogi to droga gruntowa o nieukształtowanym korpusie, otoczona  obustronnie wysokimi skarpami wąwozu. Brak umocnienia dna wąwozu powodował naturalne obrywanie skarp oraz silną erozję dna i zamulenie istniejącego systemu odwodnienia. Wąwóz powstał w wyniku długotrwałego działania wód opadowych i roztopowych oraz poprzez podcinanie jego dna przez koła pojazdów przejeżdżających drogą.

Prace wykonane zostały na drodze o szerokości jezdni od 3,50 m do 5,00 m na odcinku o długości 0,808 km. Prace polegały na mechanicznym wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego, uzupełnieniem konstrukcji za pomocą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej z krawężnikami. Umocnienie poboczy, odtworzenie rowów odwadniających i przebudowa przepustu zapewniają prawidłowe odprowadzenie wody z drogi co zabezpiecza istniejący wąwóz oraz ciąg komunikacyjny przed dalszą erozją.

Koszt wykonania całości robót wyniósł303 145,00 zł.

Udział własny Gminy Łopiennik Górny w kosztach realizacji przedsięwzięcia wynosi 136 177,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w wysokości 166 968,00 .

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564662
«»