bn-herb.png
_0001_8.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 9-08-2022,   Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
„Akademia wielkich możliwości”
Urząd Gminy

Gmina Łopiennik Górny zrealizowała w okresie od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. projekt pn. „Akademia wielkich możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 199 uczniów z terenu gminy Łopiennik Górny poprzez realizację w placówkach oświatowych programów rozwojowych.

Uczestnikami projektu były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym oraz z Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym.

W ramach projektu zorganizowano:

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze – 1 080 godz.,

- dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 760 godz.,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 640 godz.,

- zajęcia logopedyczne - 80 godz.,

- zajęcia rewalidacyjne - 160 godz.,

- indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla każdego ucznia,

- świetlice integracyjne,

- uczniowie klas III gimnazjum objęci byli poradnictwem zawodowym w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery,

- 8 wyjazdów edukacyjnych (m.in. Do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie),

- 36 wyjazdów na basen,

- przejazdy na halę sportową w Łopienniku dla uczniów szkoły podstawowej w Łopienniku Dolnym.

Istotny element projektu stanowiło doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania.

Łączna wartość projektu wyniosła 484 915,00 zł, w tym:

  • 430 055,00 dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 54 860,00 zł wkładu niepieniężnego gminy.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 4564631
«»